De 5 grundlæggende følelser

Vrede – Sorg – Afsky – Frygt – Glæde

Paul Ekman (professor i psykologi) har fundet frem til, at uanset hvor vi er i verden, hvor vi er opvokset, om vi er rige eller fattige, har vi alle disse fem grundlæggende følelser: Vrede – Sorg – Afsky – Frygt – Glæde.

Vrede
Vrede opstår, når vi føler os uretfærdigt behandlet eller forhindres i at følge vores mål og drømme. Når vrede er på sit mest ekstreme, kan den være den farligste følelse, på grund af dens potentielle forbindelse til vold og udadreagerende adfærd.

Når vi er vrede, kan der opstå andre følelser såsom frygt eller afsky. Hvis man har lært, at vrede er en dårlig følelse, kan det medføre følelser af skam, over at man har følt vrede og gøre en flov.

Sorg
Sorg er den følelse vi oplever ved tab af nogen eller noget som er vigtigt for os. Når vi oplever sorg, signalere vi til omverden, at vi har brug for hjælp eller trøst. Sorg kan også være et signal til os selv om, at tage tingene lidt med ro.

Sammen med sorg er det normalt at opleve andre følelser såsom vrede, f.eks. hvis en man elsker, har forladt en. Eller frygt i situationer hvor man tvivler på, om man kan komme videre i livet efter et tab, af en man elsker.

Afsky
Afsky er den følelse vi oplever, når vi mærker en stærk modvilje eller at noget er frastødende. Man kan opleve afsky med de fysiske sanser (visuelt, lugt, berøring, lyde eller smag), ved handlinger eller ved andre mennesker.

Sammen med afsky kan opstå følelser af vrede og vi får lyst til at trække os væk fra det vi føler afsky fra.

Frygt
Frygt opstår ved trusler om skade, enten fysisk, følelsesmæssigt eller psykologisk, det kan både være reelt eller en forestilling. Frygtens funktion er at holde os trygge, da den mobiliserer os til at klare potentiel fare.

Angst eller overbekymringer bunder ofte i følelser af frygt for noget eller nogen, eller en situation som man tænker kan opstå.

Glæde
Ofte føler vi glæde når vi har det godt enten med os selv, andre mennesker eller når vi føler en forbundethed til naturen, et sted eller et kæledyr. Glæde kan vi også føle gennem vores sanser (berøring, smag, duft, syn eller lyd).

Glæde er vigtig i vores sociale liv, til at udtrykke venlighed og at vi ikke er en trussel mod andre.

Vi kan ikke selv vælge hvilket følelser vi har, men vi kan vælge, på hvilken måde vi vil respondere på dem. Får vi opbygget en bevidsthed om de grundlæggende følelser, som vi og andre har, kan denne indsigt og bevidsthed hjælpe os til en bedre forståelse af os selv og andre, samt vores måde at reagere på.

Man kan selvfølgelig mene, at der er mange flere følelser i os og det er der også, men de er undergrupper af de overstående nævnet følelser.