ID Psykoterapi

Forside 2

ID psykoterapi arbejder ud fra et holistisk menneske- og livssyn, hvor krop, sind og ånd hænger sammen.

ID psykoterapi står for Integrativ Dynamisk. Det betyder at der dels arbejdes med bevidstgørelse og dels med indsigt i egne handlinger. Der kommer fokus på holdningsændringer til dig selv, til andre og dine overbevisninger. Du får øje for, at tage ansvar for dit egen liv og derved øges din livsglæde og livskvalitet, og du får skabt den tilværelse du ønsker dig.

Psykoterapi er også en integrationsproces, hvor vi løser indre konflikter mellem bevidst og ubevidst, mellem tanker og følelser,  det spirituelle og det jordnære.

I terapi har du mulighed for at skabe forandring og udvikling. Du vil opleve at få nye indsigter og en god selvforståelse. Det vil kunne gavne dig både i din hverdag, i dine relationer med venner, på arbejdspladsen og i parforhold.

Vi kan alle have brug for hjælp til at komme videre i livet, ud af en krise eller hjælp til at finde den retning vi ønsker. Med psykoterapi vil du opleve at komme videre fra en fastlåst situation og til at håndtere livet, når der er modvind. Du vil gradvis få en øget selvindsigt og vokse i din personlige udvikling.

At være i et psykoterapiforløb betyder at komme i tættere kontakt med sit autentiske selv. Dette autentiske selv findes ved støtte, ro, opmærksomhed og omsorg, så du oplever afklaring, bevidsthed og forståelse for den du er.