Meditation og mindfulness

Vi kan ikke kontrollere verden, men vi kan kontrollere hvad den gør ved os.

Mindfulness er inspireret af buddhistisk meditation og livsfilosofi, som vi i den vestlige del af verden, stadig tager mere og mere til os. Dette sker i takt med, at vi oplever stress, psykiske problemer som angst og depression, krav om at være omstillingsparate, forventninger om at være opdateret i forhold til nyheder, trends og på sociale medier. Jo mere omverden forventer og fylder på os, jo mere har vi brug for at finde vores egen indre ro.

Hvorfor mindfulness?
Mindfulness handler om at være til stede i nuet og være nærværende der hvor man er. Vores tanker er ofte alle mulige andre steder end lige her. Når vi ikke er nærværende, afskærer det mange af vores sanseindtryk, som giver livet mening og gør det nydelsesfuldt. Vi kommer længere og længere væk fra vores inderste behov og instinkter, i takt med at vores tanker får lov at styre os. Når vi styres af vores tanker, bruger vi meget energi på at bedømme alting, hele tiden. Vores sind for ikke lov til at slappe af.

De tanker vi har, påvirker vores følelser og vores adfærd. Vores tanker og de vurderinger vi gør os, er ofte betinget af den opvækst vi har fået, vores kultur og vores samfund, i en sådan grad at vi ikke er os det bevidst. Når vi kender vores egne tanker og bliver bevidste om dem, har vi mulighed for at give slip på vores negative mønstre og vi kan bevidst vælge at ændre vores adfærd.

Nærvær og tilstede i nuet
At være nærværende og til stede i nuet, er som at være dybt koncentreret om vores inderste tanker og bevidst om vores følelser, det vi sanser og lukke alt andet ude. Det er en tilstand af dyb ro, afslapning, klarhed og vågenhed. Til at træne os til øget nærvær og tilstedeværelse, er meditation et godt redskab.

Meditation
Meditation kan både gøres alene eller sammen med andre. Det kan gøres i fuldstændig ro og med en guidet meditation i baggrunden. Kommer man ind i en rytme hvor man mediterer dagligt, vil man efter kort tid mærke, hvordan man kommer i dybere kontakt med sig selv. Meditationen behøver kun tage 10 min dagligt, det kan gøres som det første når man står op om morgen, lige når man er kommet hjem fra arbejdet, eller hvor det passer ind. Alle kan lære meditationens kunst og drage nytte af den ro og velvære som meditation giver.

Har du lyst til at komme i gang med at meditere?
Vil du gerne i gang med at meditere, kan de guidet meditationer være gode i begyndelsen. Der ligger mange på youtube af forskellige varighed. På biblioteket kan man også låne cd’er med guidet meditationer. Ofte finder man en eller to guidet meditationer, som man bruger igen og igen, og hvor man oplever ro og afslappethed, som gør man hurtigt komme ind i sig selv, så snart meditationen starter.