Dramatrekanten

Offer – Redder – Krænker

 

Dramatrekanten er interessant at kende og forstå, fordi den udspiller sig i mange usunde og dysfunktionelle relationer mellem mennesker. Når vi er i konflikter eller i dysfunktionelle relationer, som vi føler vi ikke kan komme ud af, er det ofte fordi vi er havnet i dramatrekanten. Det kan både være i ægteskabet, i familien, mellem venner/veninder eller mellem kollegaer. Stephen Karpman har ophavsmanden bag Dramatrekanten.

 

Der er tre roller som udspiller sig i Dramatrekanten:

Offer

Offer-rollen har det med at fraskrive sig ansvar og give andre skyld for, at de ikke har nået et mål, ikke har været i stand til at overholde en aftale eller ikke fået gjort, som de har lovet. Offeret vil gerne hjælpes, han/hun kan virke ubeslutsom og være lidt en stakkel. De har tit en følelse af, at ”det var ikke min skyld”, ”det er synd for mig” og ”jeg kunne ikke gøre noget”. De ønsker at få omsorg/hjælp fra andre. Underliggende har de følelser af afmagt.

Til offeret:

– Øv dig i at tage ansvar for hvad der sker omkring dig

– Stå ved dine behov og ønsker

– Fokuser på din egen succes og giv dig selv anerkendelse når tingene går godt

 

Redderen

Redderen har en følelse af at være uundværlig. Andre mennesker behøver ikke bede redderen om hjælp, den kommer helt uden at man spørger. En god dag for en redder, er en dag hvor nogen har haft brug for hjælp, dette giver redderen energi. Redderen giver råd, fikser ting og hjælper i tide og utide. Underliggende er følelser af skyld.

Til redderen:

– Hav tillid til at andre godt kan løse deres egne problemer

-Tilbyd ikke altid din hjælp

– Forvent ikke taknemmelighed for de ting du gør for andre

 

Krænkeren

Krænkeren er hånlig og kritisk overfor andre, drevet af vrede og sarkasme. Han/hun har ikke plads til fejl eller uorden, særligt fra andre, hvilket krænkeren gerne påpeger. De fremprovoker gerne konflikter for at få afløb for negative følelser og deres indre vrede. Krænkeren ser med kritiske øjne på alle andre, de føler sig ofte overlegen. Underliggende er følelser af vrede og harme.

Til krænkeren:

– Det er i orden at være sårbar og have brug for andre mennesker.

– Lyt til andre uden at være kritisk

– Se det gode i dig selv og andre.

– Tro på gode intentioner.

I Dramatrekanten er det de tre roller som udspilles. Målet med dramatrekanten, er at komme ud af den og det gøres ved at følge rådene som står skrevet under hver af rollerne. Trækker en person sig ud af rollerne i Dramatrekanten, kan dramaet ikke forsætte i relationen, dermed gives der heller ikke plads til at den anden kan udspille sin rolle i dramaet.